ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/47/06Drukuj informacjęAkt prawny: III/47/06

Szczegóły informacji

III/47/06

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2011

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-12-19

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od posiadania psów.

Treść:

Uchwała Nr III/47/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie Gminy Świdnica
w wysokości 10,00 zł za jednego psa.

§ 2

Podatek płatny jest z góry bez wezwania – do dnia 30 czerwca każdego roku lub w ciągu
14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa. Inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia ustala uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów oraz uchwała
Nr VI/33/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr II/4/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/60/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie
podatku od posiadania psów.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 3 stycznia 2007 r.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-01-04 12:23:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-01-04 12:23:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-30 11:56:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony