ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1681
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych Wilkanowo- Rybno II
Nr aktu prawnego
II/15/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1682
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu
Nr aktu prawnego
II/14/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1683
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 2004r.
Nr aktu prawnego
I/13/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1684
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
I/12/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1685
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
I/11/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1686
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
I/10/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1687
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
I/9/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1688
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej
Nr aktu prawnego
I/8/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1689
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
Nr aktu prawnego
I/7/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1690
Data podjęcia
2004-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Nr aktu prawnego
I/6/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji