ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/17/06Drukuj informacjęAkt prawny: IV/17/06

Szczegóły informacji

IV/17/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-06-13

Data podjęcia/podpisania: 2006-06-13

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Treść:

Uchwała Nr IV/17/06
Rady Gminy Świdnica
z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art.168 ust. 2 pkt 2, 3, 6, art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 415.100 zl
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 415.100 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiej skich o kwotę 415.100 zł
§ 6298 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich")
o kwotę 415.100 zł
2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 435.662 zl
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 435.662 zl
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 435.662 zł
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (środki z budżetu państwa w ramach
„Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata
2005-2006") o kwotę 435.662 zł.

§2

1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 633.027 zl
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 633.027 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacj a i modernizacj a sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 633.027 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz obszarów wiej skich") o kwotę 415.100 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny-
pod Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich") o kwotę 217.927 zł

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 581.000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 581.000 zł
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 581.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 581.000 zł

§3

1. Budżet po zmianach wynosi:
plan dochodów 15.310.825 zł, -plan wydatków 16.908.816 zł,
deficyt budżetowy wynosi 1.597.991 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005 roku
pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - 2006 rok" otrzymuje nowe brzmienie w
treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

1.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. pn.: „Wykaz inwestycji Gminy Świdnica finansowanych z udziałem środków budżetowych -jednostki Urzędu Gminy w 2006r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. pn.: „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata 2006 - 2011" otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3.Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. pn.: Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności na 2006r." otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowi8ącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-09-21 15:23:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-09-21 15:23:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-09-21 15:23:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony