ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1651
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica"
Nr aktu prawnego
V/32/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1652
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
IV/31/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1653
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat.
Nr aktu prawnego
IV/30/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1654
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004.
Nr aktu prawnego
IV/29/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1655
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Nr aktu prawnego
IV/28/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1656
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przekazania dokumentacji dotyczącej wniosku Miasta Zielona Góra do Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej miasta Zielona Góra oraz gmin Zielona Góra i Świdnica”.
Nr aktu prawnego
IV/27/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1657
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004.
Nr aktu prawnego
IV/26/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1658
Data podjęcia
2004-06-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
III/25/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1659
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji związku gmin pod nazwą „Związek Gmin Zachodnich"
Nr aktu prawnego
II/24/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1660
Data podjęcia
2004-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Nr aktu prawnego
II/23/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji