ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1631
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005
Nr aktu prawnego
IX/61/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1632
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VIII/49/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1633
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2004
Nr aktu prawnego
VIII/48/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1634
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VIII/47/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1635
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
Nr aktu prawnego
VIII/45/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1636
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
VIII/44/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1637
Data podjęcia
2004-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/53/02 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Nr aktu prawnego
VIII/46/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1638
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
VI/42/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1639
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie możliwości odpracowania zaległości czynszowych oraz płatności za wodę i odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
VI/41/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1640
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia środka specjalnego dla jednostek oświatowych gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/40/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji