ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1621
Data podjęcia
2004-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Świdnica na lata 2004 – 2011” i „Planu gospodarki odpadami dla gminy Świdnica na lata 2004 –2011”,stanowiącego integralną część programu.
Nr aktu prawnego
VI/34/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1622
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IX/43/03
Status
Zmieniony
Lp: 1623
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/42/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1624
Data podjęcia
2003-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej i opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Nr aktu prawnego
IX/44/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1625
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-rzemieślniczej w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
V/33/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1626
Data podjęcia
2004-07-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica"
Nr aktu prawnego
V/32/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1627
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
IV/31/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1628
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat.
Nr aktu prawnego
IV/30/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1629
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004.
Nr aktu prawnego
IV/29/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1630
Data podjęcia
2004-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
Nr aktu prawnego
IV/28/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji