ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1601
Data podjęcia
2005-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
I/1/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1602
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego uchwały Nr V/41/04 z dnia 29 września 2004r
Nr aktu prawnego
IX/69/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1603
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska Rady Gminy Świdnica w przedmiocie zmiany Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP
Nr aktu prawnego
IX/68/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1604
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/67/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1605
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/66/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1606
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Radomia i Słone gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
IX/65/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1607
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 marca 1999r. dotyczącej zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
IX/64/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1608
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 marca 1999r.dotyczącej zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
IX/64/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1609
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania pomocy społecznej na dożywianie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 2005 roku.
Nr aktu prawnego
IX/63/04
Status
Obowiązujący
Lp: 1610
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorsko - budowlane w kościele filialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej w Świdnicy – Kościół p.w. NMP Królowej Polski
Nr aktu prawnego
IX/62/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji