ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1591
Data podjęcia
2005-05-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań we wsi Letnica
Nr aktu prawnego
IV/19/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1592
Data podjęcia
2002-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.
Nr aktu prawnego
II/53/02
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1593
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
III/18/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1594
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Nr aktu prawnego
III/17/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1595
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorsko - budowlane w kościele Parafii Rzymsko – Katolickiej w Koźli – Kościół Filialny w Letnicy p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Nr aktu prawnego
III/16/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1596
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do załatwiania spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
Nr aktu prawnego
III/15/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1597
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
III/14/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1598
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica .
Nr aktu prawnego
III/13/05
Status
Uchylony
Lp: 1599
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Świdnicy i Gimnazjum w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
III/12/05
Status
Obowiązujący
Lp: 1600
Data podjęcia
2005-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
III/11/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji