ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1541
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
III/12/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1542
Data podjęcia
2006-04-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
III/11/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1543
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/46/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2006”
Nr aktu prawnego
II/10/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1544
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Słonem
Nr aktu prawnego
II/9/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1545
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Świdnicy
Nr aktu prawnego
II/8/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1546
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
II/7/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1547
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1548
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica w roku 2006.
Nr aktu prawnego
II/5/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1549
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
II/4/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1550
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
Nr aktu prawnego
II/3/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji