ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1511
Data podjęcia
2006-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
VII/38/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1512
Data podjęcia
2006-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
VII/37/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1513
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Nr aktu prawnego
VI/36/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr V/23/06 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VI/35/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica, Wilkanowo i Letnica – Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/34/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, byłego odcinka drogi krajowej nr 27, zastąpionego nowo wybudowanym odcinkiem drogi – obwodnicą Wilkanowa.
Nr aktu prawnego
VI/33/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.
Nr aktu prawnego
VI/32/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie gminy do Centrum Integracji Społecznej.
Nr aktu prawnego
VI/31/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świdnica gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VI/30/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
VI/29/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji