ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1481
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzonowie
Nr aktu prawnego
II/4/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1482
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
II/3/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1483
Data podjęcia
2007-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Nr aktu prawnego
I/1/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1484
Data podjęcia
2007-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów.
Nr aktu prawnego
I/2/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1485
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 grudnia 2003 r. o opłacie targowej i opłacie administracyjnej za czynności urzędowe.
Nr aktu prawnego
IV/61/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1486
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
IV/60/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1487
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IV/59/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1488
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
IV/58/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1489
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2009
Nr aktu prawnego
IV/57/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1490
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”.
Nr aktu prawnego
IV/56/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji