ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1471
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
IV/14/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1472
Data podjęcia
2007-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
Nr aktu prawnego
III/13/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1473
Data podjęcia
2007-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica w roku 2007.
Nr aktu prawnego
III/12/07
Status
Zmieniony
Lp: 1474
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współpracy Gminy Świdnica z Miastem Zielona Góra w celu utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nr aktu prawnego
II/11/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1475
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sfinansowania etatu policyjnego w Świdnicy.
Nr aktu prawnego
II/10/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1476
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu – Parafii Rzymsko-Katolickiej PW. Świętego Marcina w Świdnicy bonifikaty od ceny przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
II/9/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1477
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Świdnica i Koźla – Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/8/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1478
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
II/7/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1479
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1480
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Słone gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
II/5/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji