ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1451
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
IX/48/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1452
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IX/47/07
Status
Zmieniony
Lp: 1453
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
IX/46/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1454
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we wsi Słone, gm. Świdnica, na działkach o numerach ewidencyjnych: 477/4 i 478/20.
Nr aktu prawnego
VIII/45/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1455
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VIII/44/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1456
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej– obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VIII/43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1457
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VIII/42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1458
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
VIII/41/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1459
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia STOWARZYSZENIA - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MIĘDZY ODRĄ, A BOBREM”
Nr aktu prawnego
VIII/40/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1460
Data podjęcia
2007-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na prace konserwatorskie w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koźli Kożuchowskiej – Kościół Filialny w Letnicy pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Nr aktu prawnego
VIII/39/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji