ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1441
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
X/59/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1442
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2008
Nr aktu prawnego
X/57/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1443
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-fianansowego na rok 2008 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2009
Nr aktu prawnego
X/56/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1444
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”.
Nr aktu prawnego
X/55/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1445
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
X/54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1446
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Gminy Świdnica Nr VIII/42/07 z dnia 17 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1447
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Buchałów w gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/52/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1448
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/51/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1449
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/50/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1450
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/49/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji