ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1431
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzonowie
Nr aktu prawnego
I/2/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1432
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2008.
Nr aktu prawnego
I/1/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1433
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
X/66/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1434
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
X/58/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1435
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Nr aktu prawnego
X/65/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1436
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
X/64/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1437
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych, gimnazjum oraz świetlicy szkolnej
Nr aktu prawnego
X/63/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1438
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica w roku 2008.
Nr aktu prawnego
X/62/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1439
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
X/61/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1440
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Słone w gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
X/60/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji