ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1421
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
II/12/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1422
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
II/11/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1423
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaopiniowania zmiany obszaru aglomeracji Świdnica
Nr aktu prawnego
II/10/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1424
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2008.
Nr aktu prawnego
II/9/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1425
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
II/8/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1426
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
II/12/03
Status
Uchylony
Lp: 1427
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Lubuskiego
Nr aktu prawnego
I/7/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1428
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współpracy na rzecz budowy mostu na rzece Odrze w Pomorsku
Nr aktu prawnego
I/6/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1429
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
I/4/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1430
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń dotyczących aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Nr aktu prawnego
I/3/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji