ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/46/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. dotyczącej przyjęcia „Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2006”
Nr aktu prawnego
II/10/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Słonem
Nr aktu prawnego
II/9/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Świdnicy
Nr aktu prawnego
II/8/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2006
Nr aktu prawnego
II/7/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Świdnica w roku 2006.
Nr aktu prawnego
II/5/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
II/4/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2006-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Świdnica
Nr aktu prawnego
II/3/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2006-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Nr aktu prawnego
I/2/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2006-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Katowice i zmian w budżecie Gminy Świdnica na 2006 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
I/1/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji