ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
II/3/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2007-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Nr aktu prawnego
I/1/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2007-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów.
Nr aktu prawnego
I/2/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 grudnia 2003 r. o opłacie targowej i opłacie administracyjnej za czynności urzędowe.
Nr aktu prawnego
IV/61/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
IV/60/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
IV/59/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
IV/58/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2009
Nr aktu prawnego
IV/57/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”.
Nr aktu prawnego
IV/56/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
Nr aktu prawnego
IV/55/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji