ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/49/05Drukuj informacjęAkt prawny: XI/49/05

Szczegóły informacji

XI/49/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-12-14

Data podjęcia/podpisania: 2005-12-14

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od środków transportowych.

Treść:

Uchwała Nr XI/49/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.10 ust.1i ust.2, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.)

uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych :

1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. od autobusów zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

1.Zwalnia się z podatku od środków transportowych gminne autobusy służące do przewozu dzieci do szkół.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 4

Traci moc uchwała nr IX/43/03 Rady Gminy Świdnica z dnia 05 grudnia 2005r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują od 01.01.2006r.

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Świdnica i na terenie sołectw.Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-01-24 14:50:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-01-24 14:50:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-01-24 13:50:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony