ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1341
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”.
Nr aktu prawnego
X/55/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1342
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
X/54/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1343
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia uchwały Rady Gminy Świdnica Nr VIII/42/07 z dnia 17 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/53/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1344
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Buchałów w gminie Świdnica.
Nr aktu prawnego
IX/52/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1345
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/51/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1346
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pn. „Zakład Usług Komunalnych” w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/50/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1347
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Świdnicy
Nr aktu prawnego
IX/49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1348
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
IX/48/07
Status
Obowiązujący
Lp: 1349
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
IX/47/07
Status
Zmieniony
Lp: 1350
Data podjęcia
2007-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2007.
Nr aktu prawnego
IX/46/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji