ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1321
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2008.
Nr aktu prawnego
II/9/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1322
Data podjęcia
2008-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tego tytułu.
Nr aktu prawnego
II/8/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1323
Data podjęcia
2003-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
II/12/03
Status
Uchylony
Lp: 1324
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Lubuskiego
Nr aktu prawnego
I/7/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1325
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współpracy na rzecz budowy mostu na rzece Odrze w Pomorsku
Nr aktu prawnego
I/6/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1326
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
Nr aktu prawnego
I/4/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1327
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń dotyczących aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Nr aktu prawnego
I/3/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1328
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Świdnica oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzonowie
Nr aktu prawnego
I/2/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1329
Data podjęcia
2008-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Świdnica na rok 2008.
Nr aktu prawnego
I/1/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1330
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
Nr aktu prawnego
X/66/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji