ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/29/05Drukuj informacjęAkt prawny: VI/29/05

Szczegóły informacji

VI/29/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-08-01

Data podjęcia/podpisania: 2005-08-01

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005

Treść:

Uchwała Nr VI/29/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 01 sierpnia 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 109, art. 110 ust. 1, 2 i 4, art. 124 ust 1 pkt 1, 2 i 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(j. t. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 292.900 zł
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 42.900 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich o kwotę42.900 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę 2.900 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł o kwotę40.000 zł
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 250.000 zł
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 250.000 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych
źródeł o kwotę250.000 zł
2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 250.000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę250.000 zł
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę250.000 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę250.000 zł
§ 2
1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 52.900 zł
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 52.900 zł
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich o kwotę52.900 zł
§ 4278 Zakup usług remontowych o kwotę 2.900 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 2.900 zł
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.900 zł
w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich o kwotę 2.900 zł
§ 4279 Zakup usług remontowych o kwotę 2.900 zł
§ 3
Po wprowadzeniu zmian:
- plan dochodów wynosi 11.854.423 zł,
- plan wydatków wynosi 13.031.663 zł,
- deficyt budżetowy wynosi 1.177.240 zł.
§ 4
1. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gmin Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Zestawienie przychodów i
rozchodów budżetu – 2005rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gmin Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny
Gminy Świdnica na lata 2005 - 2007 otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gmin Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2005 r.” otrzymuje nowe
brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-30 11:39:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-30 11:40:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-08-30 11:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony