ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/22/05Drukuj informacjęAkt prawny: IV/22/05

Szczegóły informacji

IV/22/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-05-04

Data podjęcia/podpisania: 2005-05-04

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.

Treść:

Uchwała Nr IV/22/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110, art. 124 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. z 2003r.
Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 1.259.957 zł.
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę80.000 zł.
rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę80.000 zł.
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł o kwotę80.000 zł.
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 779.957 zł.
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 779.957 zł.
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) o kwotę 779.957 zł.
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400.000 zł.
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 400.000 zł.
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) o kwotę 400.000 zł.

2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów o kwotę 356.000 zł.
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 56.000 zł.
rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 56.000 zł.
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) o kwotę16.000 zł.
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł (Fundusze Strukturalne) o kwotę40.000 zł.
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 300.000 zł.
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 300.000 zł.
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł o kwotę 300.000 zł.
§ 2
1. Zmniejsza się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 1.811.442 zł.
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.000 zł.
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 100.000 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sieć kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Buchałowie – 50.000 zł, Sieć kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w Słonem – opracowanie PT – 50.000 zł.)
o kwotę 100.000 zł.
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.111.442 zł.
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1.111.442 zł.
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa
szkoły w Świdnicy pod potrzeby gimnazjum – udział Funduszy
Strukturalnych) o kwotę 779.957 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa
szkoły w Świdnicy pod potrzeby gimnazjum – udział własny)
o kwotę331.485 zł.
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę600.000 zł.
rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę600.000 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pałacu
w Letnicy) o kwotę100.000 zł.
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sali wiejskiej
w Radomii – udział Funduszy Strukturalnych) o kwotę400.000 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sali wiejskiej
w Radomii – udział własny) o kwotę100.000 zł.
2. Zwiększa się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków o kwotę 1.109.942 zł.
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 70.000 zł.
rozdziale 01035 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę 70.000 zł.
§ 4278 Zakup usług remontowych (Centrum Wolontariatu i Odnowy Wsi
w miejscowości Słone – udział Funduszy Strukturalnych) o kwotę 16.000 zł.
§ 4279 Zakup usług remontowych (Centrum Wolontariatu i Odnowy Wsi
w miejscowości Słone – udział własny) o kwotę 4.000 zł.
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sali spotkań
wiejskich w Radomii – udział Funduszy Strukturalnych o kwotę 40.000 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sali spotkań
wiejskich w Radomii – udział własny) o kwotę 10.000 zł.
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.039.942 zł.
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1.039.942 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa szkoły
w Świdnicy pod potrzeby gimnazjum) o kwotę 1.039.942 zł.
§ 3
Po wprowadzeniu zmian:
- plan dochodów wynosi 11.472.239 zł,
- plan wydatków wynosi 13.158.146 zł,
- deficyt budżetowy wynosi 1.685.907 zł.
§ 4
1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wykaz inwestycji Gminy
Świdnica finansowane z udziałem środków budżetowych w 2005r.” otrzymuje
brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Zestawienie przychodów
i rozchodów budżetu – 2005 rok” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Świdnica na lata 2005 – 2007” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy Świdnica na rok 2005 pn. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2005r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-07 10:02:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-07 10:05:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-07 10:02:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony