ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
XV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
o ograniczeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica do mieszkańców sołectw: Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski.
Nr aktu prawnego
XV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu Senior+ na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
XV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
XV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i obsługi monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Świdnicy
Nr aktu prawnego
0050.9.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.7.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji