ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Nr aktu prawnego
0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
0050.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmian W składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
0050.3.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty dotacji na rok 2020 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.2.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, z wiatrołomów i złomów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.
Nr aktu prawnego
0050.134.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019
Nr aktu prawnego
0050.133.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok, przeniesienia środków budżetowych oraz rozwiązania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
0050.132.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Wójta, pracowników Urzędu i kierowników podległych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
0050.131.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji