ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/3/11Drukuj informacjęAkt prawny: V/3/11

Szczegóły informacji

V/3/11

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: IV/2011

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-03-29

Data podjęcia/podpisania: 2011-01-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-03-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 33 pozycja 663, opublikowano dnia: 2011-03-15

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/2/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica

Zmienia:

IV/2/11

Na podstawie:

 art. 7 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Uchylona - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 24.02.2011 r.
 
UCHWAŁA NR V/3/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 28 stycznia 2011 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/2/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. 1. W § 2 uchwały Rady Gminy Świdnica Nr IV/2/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zapewnienia
lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica ust.1 otrzymuje brzmienie: „emeryci i renciści –
52%”.
2. Po ust. 2 dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: „osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi –
Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub nadano tytuł i odznakę
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadany przez Polski Czerwony Krzyż”, za oddanie w przypadku kobiet 15
litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi nadanego przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze – 100%”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 marca 2011r.
« powrót do poprzedniej strony