ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/2/11Drukuj informacjęAkt prawny: IV/2/11

Szczegóły informacji

IV/2/11

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: IV/2011

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: oczekuje na publikację

Data podjęcia/podpisania: 2011-01-17

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-03-01

Tytuł aktu:

w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.

Zmieniony przez:

V/3/11

Na podstawie:

art. 7 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Uchylona - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 24.02.2011 r.
 
UCHWAŁA NR IV/2/11
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 17 stycznia 2011 r.
 
w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Akceptuje się ofertę PKS Zielona Góra Sp. z o. o. jako gwarantującą bezpieczeństwo i dobrą częstotliwość
przejazdów do wszystkich miejscowości Gminy Świdnica.
§ 2. Ustala się, że uprawnionymi do ulg oprócz osób wymienionych w ustawie z dnia 20 czerwca 1990r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r., Nr 175,
poz. 140 z późn. zm.), są następujący mieszkańcy gminy Świdnica:
1. emeryci i renciści – 50 %
2. osoby, które ukończyły 70 lat – 100%.
§ 3. Uprawnieni mieszkańcy Gminy Świdnica, korzystający z przejazdów ulgowych, zobowiązani są do
posiadania stosownego dokumentu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 marca 2011r.
« powrót do poprzedniej strony