ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 124/2010Drukuj informacjęAkt prawny: 124/2010

Szczegóły informacji

124/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: zarządzenia

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2010-12-09

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-09

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-12-09

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Na podstawie:

Na podstawie uchwały nr VIII/53/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść:

Zarządzenie nr 124/2010
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 9 grudnia 2010 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
 
 
Na podstawie uchwały nr VIII/53/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
 
§1 Polecam przeprowadzić konsultację projektu uchwały, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
 
§2 Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 14 dni od daty zamieszczenia informacji o konsultacjach tj. do 23 grudnia 2010r. Pisemne opinie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38.
 
§3 Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świdnica oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Świdnica.
 
§4 Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest kierownik Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy, Pan Krzysztof Stefański.
 
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
« powrót do poprzedniej strony