ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/58/10Drukuj informacjęAkt prawny: IX/58/10

Szczegóły informacji

IX/58/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2011-01-25

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 1 pozycja 13, opublikowano dnia: 2011-01-11

Tytuł aktu:

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

Na podstawie:

art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr IX/58/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu prowadzenia działalności kulturalnej tworzy się Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Świdnica.

§ 3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest budynek położony przy ulicy Ogrodowej nr 37 w Świdnicy.

§ 4. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury, twórczości artystycznej i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 5. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Długa 25.

§ 6. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
« powrót do poprzedniej strony