ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/56/10Drukuj informacjęAkt prawny: IX/56/10

Szczegóły informacji

IX/56/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2011-01-25

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 1 pozycja 12, opublikowano dnia: 2011-01-11

Tytuł aktu:

W sprawie zmian do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr IX/56/10
Rady Gminy Świdnica
Z dnia 28 października 2010r.

W sprawie zmian do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1. W § 5 ust. 2 uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. skreśla się punkty 9 i 10. Punkt 11 otrzymuje nową numerację 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy.
« powrót do poprzedniej strony