ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/42/10Drukuj informacjęAkt prawny: VII/42/10

Szczegóły informacji

VII/42/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2010-09-15

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.

Treść:

Uchwała Nr VII/42/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.) oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, w przedmiocie określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obszar opracowania zmiany studium obejmuje działki nr ewidencyjny 11, 249/1, 215, 220/1 - obręb Grabowiec, gmina Świdnica.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony