ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/41/10Drukuj informacjęAkt prawny: VII/41/10

Szczegóły informacji

VII/41/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2010-09-15

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Słone.

Treść:

Uchwała Nr VII/41/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Słone.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu działki nr ewid. 472/3 o powierzchni ok. 1 ha w obrębie Słone – z przeznaczeniem terenu pod funkcję mieszkaniową.
2. Przedmiot planu określa art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Granice obszaru objętego opracowaniem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony