ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/40/10Drukuj informacjęAkt prawny: VII/40/10

Szczegóły informacji

VII/40/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2010-09-15

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-15

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego

Treść:

Uchwała Nr VII/40/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Świdnica udziela pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 984,32 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydaniem albumu promującego atrakcje turystyczne Powiatu Zielonogórskiego o nazwie „Powiat Zielonogórski przyjedź, zobacz i … wróć”.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, udzielona zostanie z budżetu Gminy.

§ 3. Szczegółowe zasady przeznaczenia i zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zastaną w umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony