ˆ

Posiedzenia komisji Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wspólne posiedzenie komisji 21.04.2021 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Przedstawienie  Radzie Gminy do analizy projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica.
6.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok;
2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego;
4) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2021;
5)  nadania imienia Szkole Podstawowej w Słonem;
6) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
7) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia;
8) rozpatrzenia skargi na działalność pełniącego obowiązki Wójta Gminy Świdnica;
9) uchylenia uchwały nr XXV/140/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Świdnica.
7.    Zamknięcie posiedzenia.     
 
                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                             Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-16 12:06:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-16 12:06:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16 12:07:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji