ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Posiedzenia komisji Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wspólne posiedzenie komisji 24.06.2020 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
1)w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania;
2)w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie gminy Świdnica;
3)w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2020/2021;
4)w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica;
5)w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica;
6)w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7)w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica;
8)w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok;
9)w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030;
10)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy;
11)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok;
12)w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
6.    Zamknięcie posiedzenia.    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-10 10:37:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-10 10:45:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10 10:45:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji