ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Posiedzenia komisji Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wspólne posiedzenie komisji 16.12.2019 r

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-03 14:24:21 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
2) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
3) aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032”.
4) ustalenia Regulaminu korzystania z sal wiejskich w miejscowościach: Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Piski, Radomia, Słone, Wilkanowo.
5) określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica”.
6) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020.
7) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
9) ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2020 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
10) ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
11) zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
12) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały  budżetowej,
i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
13)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
6. Zamknięcie posiedzenia.             
 
                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 13:30:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 14:24:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 08:15:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony