ˆ

Sesje Rady Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXVI sesja Rady Gminy Świdnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia jego Statutu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Świdnica za rok 2021.
18.    Zamknięcie obrad.
                                                           Przewodnicząc Rady Gminy
                                                                Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 14:51:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 14:51:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18 14:51:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV sesja Rady Gminy Świdnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2020 r.
4.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez
wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
12.    Zamknięcie obrad.          
                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                            Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 12:09:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 12:10:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 12:10:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji