ˆ

Sesje Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIII Sesja Rady Gminy

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-20 12:35:34 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 23.09.2020 r.
4.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 r.
6.    Wolne wnioski i informacje.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 w Gminie Świdnica.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie pośmiertnego nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” śp. Krzysztofowi Stefańskiemu.
17.    Zamknięcie obrad.
                                              Przewodniczący
                                                Rady Gminy
                                           Tomasz Marczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-20 12:34:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-20 12:35:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20 12:35:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony