ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sesje Rady Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XIV Sesja Rady Gminy Świdnica

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-03 13:15:38 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XIV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy z dnia 20.11.2019 r.
4.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal wiejskich w miejscowościach: Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Piski, Radomia, Słone, Wilkanowo.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2020 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2020 rok.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
20.    Zamknięcie obrad.    
                                                                       Przewodniczący
                                                                         Rady Gminy
                                                                   Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 13:14:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 13:15:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 09:12:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony