ˆ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Świdnica telefonicznie 68 327 31 15 lub drogą mailową . Należy podać imię, nazwisko, miejscowość i numer telefonu oraz temat porady. Pracownik Urzędu umówi spotkanie z prawnikiem. Do czasu ustania pandemii koronawirusa porady prawne prowadzone są w formie telefonicznej.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na obszarze powiatu zielonogórskiego: