ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Gospodarki i Rozwoju

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Referat Gospodarki i Rozwoju

Akapit nr 1 - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
14 Magdalena Dotka Kierownik Referatu Gospodarki wew. 123 / 887330500 M.Dotka[at]swidnica.zgora,pl
14 Paweł Rawdanis Z-ca kierownika, Inspektor ds. ochrony środowiska, podziału nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków wew. 123 / 519654701 P.Rawdanis[at]swidnica.zgora,pl
8 Małgorzata Żalejko Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji wew. 126 / 519654683 M.Zalejko[at]swidnica.zgora,pl
9 Maria Wojciechowska-Czerpińska Inspektor ds. planowania przestrzennego wew. 145 / 519654601 M.Wojciechowska[at]swidnica.zgora,pl 
10 Arkadiusz Korotczuk Główny specjalista ds. budownictwa i nadzoru nad drogami wew. 138 / 662197853 A.Korotczuk[at]swidnica.zgora,pl
10 Paweł Kierzek Inspektor ds. budownictwa wew.131 / 519654892 P.Kierzek[at]swidnica.zgora,pl
11 Joanna Stremich Inspektor ds. rolnictwa i funduszu sołeckiego  wew. 132 / 519654579  J.Stremich[at]swidnica.zgora,pl
11 Joanna Domańska Główny specjalista ds. środków pomocowych wew. 140 / 519654739 J.Domanska[at]swidnica.zgora,pl
 
Do zakresu zadań realizowanych przez pracowników referatu należy:
1. drogownictwo, 
2. współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy, 
3. oświetlenie uliczne (dostawa energii elektrycznej),
4. nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów,
5. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie środowiska, 
6. gospodarka wodna,
7. ochrona przyrody, ochrona zwierząt, leśnictwo i łowiectwo, 
8. rejestracja psów ras uznanych za agresywne,
9. rolnictwo tj. nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą, 
10. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym, 
11. przeprowadzanie spisów rolnych, 
12. gospodarka nieruchomościami, 
13. inwentaryzacja mienia gminnego, 
14. gospodarka gruntami stanowiącymi mienie gminne - tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ustalenie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
15. rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
16. scalenie i wymiany gruntów, 
17. zagospodarowanie przestrzenne, 
18. numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
19. sprzedaż lokali mieszkalnych,
20. prowadzenie zadań inwestycyjnych gminy, przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych gminy, 
21. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
22. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad zabytkami z terenu gminy;
23. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
24. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
26. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
27. przygotowanie dokumentacji związanej z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami do Studium…
28. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium…
29. wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
30. uzgodnienia zjazdów,
31. organizowanie postępowania przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-09-23 12:32:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-09-23 12:32:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 08:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »