ˆ

Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 - 2020.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010 - 2020.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualizacja Strategi przyjęta uchwałą nr XXXVIII/235/2017 z dnia 27 lipca 2017r. 
http://www.bip.swidnica.zgora.pl/system/obj/3663_235.pdf

Nawigacja między stronami listy informacji