ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wspólne posiedzenie komisji 25.03.2020r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-20 13:28:23 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XVII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i informacje.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Świdnica na opracowanie dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Świdnica oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Świdnica z sołectw: Świdnica, Wilkanowo i Piaski.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
10.    Zamknięcie obrad.    
 
« powrót do poprzedniej strony