ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-14 10:26:01 przez Krzysztof Noga

Akapit nr - brak tytułu

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr ll/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (MP. poz. 267), zmieniona Uchwałą nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Tekst uchwał dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - pkw.gov.pl
Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji Wyborczych w załączeniu.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony