ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych Zielonej Górze I i II z dnia 12 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-14 07:08:53 przez Krzysztof Noga

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z właściwością terytorialną Komisarze Wyborczy w Zielonej Górze I i II przyjmują zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP na obszarze powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego,świebodzińskiego zielonogórskiego Wschowskiego, żagańskiego, żarskiego oraz miasta na prawach powiatu Zielona Góra.
Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze - budynek Urzędu Marszałkowskiego, ul. Podgórna 7, pokój 203 (II piętro), tel/fax 68 320 24 48 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30 .
Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). W razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarzy Wyborczych w Zielonej Górze I i II. Zgłoszenie, może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej ( ).
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru Wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia, dołącza się opinię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony