ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2016r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję wszystkich mieszkańców gminy Świdnica, zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych zawierających azbest, że gmina Świdnica pokrywa koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją jak również załadunkiem i transportem azbestu już zdemontowanego. 
Osoby zainteresowane usunięciem odpadów w 2016r powinny pisemnie, w terminie do 20 stycznia 2016r. poinformować tut. urząd o takiej potrzebie.

Nawigacja między stronami listy informacji