ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyborze ławników na lata 2020-2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-07 11:38:15 przez Krzysztof Noga

Akapit nr - brak tytułu

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Świdnica informujemy, że w dniu
31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693)  Rada Gminy Świdnica najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023.
Wyborowi przez Radę Gminy Świdnica podlega do Sądu Rejonowego:
  1. do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  – 2 ławników,
  2. do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich               - 1 ławnik.
Uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Świdnica kandydatów na ławników w terminie 
do dnia 30 czerwca 2019 r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony