ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:37:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomościami, że w dniu 26 listopada 2019 r., na wniosek Enea Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji W Zielonej Górze, reprezentowanej przez pełnomocnika, wydana została decyzja 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetyczne] 110 kV relacji Przylep - Krośnieńska" Krzysztof Noga
14:37:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomościami, że w dniu 26 listopada 2019 r., na wniosek Enea Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji W Zielonej Górze, reprezentowanej przez pełnomocnika, wydana została decyzja 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetyczne] 110 kV relacji Przylep - Krośnieńska" Krzysztof Noga
« powrót do poprzedniej strony