ˆ

Obwieszczenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:31 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr V1/34/2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 2019r. do 11 lipca 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, w godzinach od 9:00 do 14 Krzysztof Noga
09:38:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Gminy Świdnica Nr V1/34/2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 2019r. do 11 lipca 2019r., w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, w godzinach od 9:00 do 14 Krzysztof Noga
« powrót do poprzedniej strony