ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Pion Ochrony

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2007-01-25 12:40:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
20 Ireneusz Nowak Pełnomocnik ds. informacji niejawnych (68)3273115 wew. 133
20 Adam Kosieliński Inspektor ds. obrony cywilnej i obronności oraz przepisów BHP (68)3273115 wew. 133
 
1. Opracowanie i aktualizowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
2. Planowanie i organizowanie współdziałania w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom na terenie gminy i z sąsiednimi gminami;
3. Zapewnienie stałego dopływu informacji oraz ich pozyskiwanie;
4. Bieżące informowanie Wójta o stanie bezpieczeństwa gminy;
5. Przekazywanie zaleceń Starosty i dyspozycji Wójta oraz potrzebnych do ich wykonania informacji;
6. Przeprowadzenie analizy i oceny zagrożeń na terenie gminy;
7. W oparciu o siatkę bezpieczeństwa przedstawianie Wójtowi wniosków w zakresie zagrożeń i sposobu ich minimalizacji.
 
OBRONNOŚĆ:
1. Opracowywanie i aktualizowanie planów działania w dziedzinie szkolenia obronnego, w tym:
- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy;
- Dokumentacji stałego Dyżuru;
- Dokumentacji Akcji Kurierskiej;
- kalendarzowego planu szkolenia obronnego; 
2. Planowanie przedsięwzięć organizacyjno – technicznych w zakresie utrzymania i funkcjonowania dotychczasowego i zapasowego miejsca pracy;
3. Przygotowanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
4. Udział podczas kwalifikacji wojskowej w składzie Powiatowej Komisji Lekarskiej;
5. Prowadzenie dokumentacji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
6. Przygotowanie decyzji nadania świadczeń osobistych i rzeczowych.
 
KIEROWNIK KANCELARII:
1. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
2. Udostępnienie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
3. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
4. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej.
5. Wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.
6. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.
7. Wysyłanie i przyjmowanie przesyłek niejawnych zgodnie z obowiązującymi 
    przepisami.
8. Przedkładanie Wójtowi Gminy otrzymanej korespondencji i przekazywanie wykonawcom zgodnie z dekretacją.
 
« powrót do poprzedniej strony