ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Straż Gminna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Straż Gminna

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
    Inspektor Straży Gminnej   sg[at]swidnica.zgora,pl
 
W gminie Świdnica 1 maja 1999 roku została utworzona Straż Gminna. Straż jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Świdnica. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Nadzór nad działalnością straży sprawuje bezpośrednio wójt a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków Straży Gminnej Gminy Świdnica należy w szczególności:
  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
  • kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
  • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
  • współdziałanie z organizatorami imprez publicznych w zakresie ochrony porządku
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
  • współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi