ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

5/2006

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-09 15:46:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

lp: 5/2006
zakres: "kontrola realizacji zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnica w ramach IW Interreg IIIA"
kontrolujący: Wojewoda Lubuski
okres: 10.07.2006r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-05-09 15:46:46
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-05-09 15:46:46
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-05-09 15:46:50
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-05-09 15:46:50
Artykuł był wyświetlony: 4910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

4/2006

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-09 15:42:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

lp: 4/2006
zakres: "sposób prowadzenia aktualizacji i udostępniania rejestru wyborców"
kontrolujący: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze
okres: 27.02.2006r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-05-09 15:42:58
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-05-09 15:42:58
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-05-09 15:43:05
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-05-09 15:43:05
Artykuł był wyświetlony: 4761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

3/2006

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-07 13:46:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

lp: 3/2006
zakres: "prawna ochrona pracy + techniczne bezpieczeństwo pracy"
kontrolujący: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze
okres: 24.01.2006r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-05-07 13:46:02
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-05-07 13:46:02
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-05-07 13:46:56
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-05-07 13:46:56
Artykuł był wyświetlony: 4785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

1(2)/2006

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-05-07 12:37:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

lp: 1/2006
zakres: "kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2005 r."
kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
okres: 09.01.2006r.(11.09.2006r.) - 24.03.2006r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-05-07 12:37:17
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-05-07 12:37:17
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-05-07 12:37:21
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-05-07 12:37:21
Artykuł był wyświetlony: 4992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-04-30 15:23:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Formularze typu A
Karta informacyjna dla:
- wnioski o wydanie decyzji,
- wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Formularze typu B
Karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych.
Formularze typu C Karta informacyjna dla projektów:
- polityk,
- strategii,
- planów,
- programów.
Formularze typu D
Karta informacyjna dla:
- polityk,
- strategii,
- planów,
- programów
Formularze typu E
Karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo
-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Formularze typu F
Karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- opracowań ekofizjograficznych, - rejestrów substancji niebezpiecznych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii.
Formularze typu G
Karta informacyjna dla wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. 
Formularze typu H
Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Formularze typu I
Karta informacyjna dla innych dokumentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-04-30 15:23:07
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-04-30 15:23:07
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-04-30 15:23:21
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-04-30 15:23:21
Artykuł był wyświetlony: 8015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-01-25 12:52:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
4 Adam Jaskulski Wójt (68) 3273115 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Szreder Data wytworzenia informacji: 2007-01-25 12:52:06
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Szreder Data wprowadzenia do BIP 2007-01-25 12:52:06
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-01-25 12:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 09:05:26
Artykuł był wyświetlony: 10666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Straż Gminna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-01-25 12:44:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
    Strażnik gminny 606183360
 
W gminie Świdnica 1 maja 1999 roku została utworzona Straż Gminna. Straż jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Świdnica. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Nadzór nad działalnością straży sprawuje bezpośrednio wójt a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków Straży Gminnej Gminy Świdnica należy w szczególności:
  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
  • kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
  • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
  • współdziałanie z organizatorami imprez publicznych w zakresie ochrony porządku
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
  • współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-01-25 12:37:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
20 Ireneusz Nowak Pełnomocnik ds. informacji niejawnych (68) 3273115 wew. 133
 
1. Opracowanie i aktualizowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
2. Planowanie i organizowanie współdziałania w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom na terenie gminy i z sąsiednimi gminami;
3. Zapewnienie stałego dopływu informacji oraz ich pozyskiwanie;
4. Bieżące informowanie Wójta o stanie bezpieczeństwa gminy;
5. Przekazywanie zaleceń Starosty i dyspozycji Wójta oraz potrzebnych do ich wykonania informacji;
6. Przeprowadzenie analizy i oceny zagrożeń na terenie gminy;
7. W oparciu o siatkę bezpieczeństwa przedstawianie Wójtowi wniosków w zakresie zagrożeń i sposobu ich minimalizacji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Szreder Data wytworzenia informacji: 2007-01-25 12:37:45
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Szreder Data wprowadzenia do BIP 2007-01-25 12:37:45
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-01-25 12:40:24
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 09:09:00
Artykuł był wyświetlony: 9919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

za rok 2006

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-01-22 15:23:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-01-22 15:23:05
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-01-22 15:23:05
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-01-22 15:28:24
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-01-22 15:28:24
Artykuł był wyświetlony: 4571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

za rok 2005

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-06-08 14:43:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 14:43:41
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2006-06-08 14:43:41
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 14:45:53
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2006-06-08 14:45:53
Artykuł był wyświetlony: 4490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu