ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

za rok 2007

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-13 14:40:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 14:40:40
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-05-13 14:40:40
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-05-15 12:53:57
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2008-05-15 12:53:57
Artykuł był wyświetlony: 14119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

za rok 2007

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-13 13:34:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 13:34:04
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-05-13 13:34:04
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 14:27:16
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2008-05-13 14:27:16
Artykuł był wyświetlony: 5294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-05 15:48:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza  skrytka  /62bccw99fy/skrytka
lub prosimy na stronie http://epuap.gov.pl w wyszukiwarce wpisać "Świdnica wieś"
Poniżej przedstawiona jest ścieżka która umożliwia odnalezienie listy formularzy udostępnionych przez urząd.
 
 
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.:8:00 – 16:00, wt.-pią.: 7:00 – 15:00) do sekretariatu Urzędu Gminy Świdnica mieszczącego przy ul. Długiej 38 w Świdnicy na następujących nośnikach danych:
 1. Dyskietka 1,44 MB
 2. Pamięć masowa USB
 3. Płyta CD, DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
 1. DOC, RTF, DOCX
 2. XLS, XLSX, XLM
 3. CSV
 4. TXT
 5. GIF, TIF, BMP, JPG
 6. PDF
 7. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Noga Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 15:48:19
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Noga Data wprowadzenia do BIP 2008-05-05 15:48:19
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 15:48:22
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-08-11 09:52:26
Artykuł był wyświetlony: 10132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-02-05 12:04:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Aktualne i archiwalne ogłoszenia o noborze na wolne stanowiska pracy i wynikach naborów dostępne są w dziale PRZETARGI I OGŁOSZENIA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-02-05 12:04:31
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-02-05 12:04:31
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-02-05 12:04:36
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2008-02-05 12:04:36
Artykuł był wyświetlony: 1316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Majątek Gminy Świdnica - stan na 30.09.2007 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-21 14:46:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dane dotyczące praw własności wg stanu na 30.09.2007 r.
Lp. Wyszczególnienie Stan w zł na 30.09.2006 r.Stan w zł na 30.09.2007 r. Zmiany w zł
Wartość środków trwałych (netto)16.978.695 22.784.536 + 5.805.841
W tym:
- grunty
- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- pozostałe
994.098
15.642.921


341.676
993.436
21.343.683


447.417
-662
+ 5.700.762


+ 105.741
2Nakłady inwestycyjne 2.549.4742.092.581- 456.893
3Fundusz jednostki21.674.44.626.030.746+ 4.356.300
 
Dane o dochodach uzyskanych do 30.09.2007 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
Lp. Wyszczególnienie Stan w zł na 30.09.2006 r.Stan w zł na 30.09.2007 r.Zmiany w zł
1Odpłatne nabycie prawa własności 99.680987.860+ 888.180
2Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych38.26932.859 -5.410
3Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości22.98730.975+ 7.988


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-01-21 14:46:24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-01-21 14:46:24
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-01-21 15:41:08
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2008-01-21 15:41:08
Artykuł był wyświetlony: 3632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Majątek Gminy Świdnica - stan na 30.09.2006 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-21 14:38:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dane dotyczące praw własności wg stanu na 30.09.2006 r.:
1. Wartość środków trwałych (netto) 16.978.695 zł,
w tym:
 • grunty 994.098 zł,
 • budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15.664.917 zł,
 • pozostałe 341.676 zł.

2. Nakłady inwestycyjne 2.549.474 zł.
3. Fundusz jednostki 21.674.446 zł.

Dane o przewidywanych dochodach uzyskanych w 2006 r. z tytułu wykonywania
prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Sprzedaż składników majątkowych 260.000 zł.
2. Dochody z tytułu czynszu 40.000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste gruntów 23.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-01-21 14:38:52
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-01-21 14:38:52
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-01-21 14:38:57
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2008-01-21 14:38:57
Artykuł był wyświetlony: 3689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dane statystyczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-17 14:12:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

cecha:20052006200720082009
Liczba ludności54525531566858375961
Powierzchnia gruntów w km2160,8160,8160,8160,8160,8
Ilość wsi sołeckich1111111111
Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)666700703703698
Ilość budynków komunalnych4343434343
Ilość mieszkań komunalnych2931313131
Komunalne ujęcia wody44445
Długość sieci wodociągowej w km48,2548,2548,2548,2561,15
Oczyszczalnia ścieków istniejąca22222
sieć kanalizacyjna w km28,228,2434354,5
Przedszkola - oddziały33333
ilość miejsc w przedszkolach9494103108105
Ilość szkól podstawowych2+1 filia2+1 filia2+1 filia2+1 filia2+1 filia
w tym: 6-klasowe22222
gimnazjum11111
Liczba uczniów w szkołach podstawowych3503 50307282267
Liczba uczniów w gimnazjum185185171165160
Liczba bibliotek i filii1+1 filia1+1 filia1+1 filia1+1 filia1+1 filia
Liczba sal wiejskich1010111111
Przychodnie i ośrodki zdrowia22222
Gminne urządzenia sportowe - boiska44456
Długość dróg gminnych w km79,879,876,2876,2879,19
Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km1111,014,5214,5214,52
Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km4646,046,046,046,0
Długość dróg krajowych na terenie gminy w km18,519,819,819,819,8
Parki i lasy komunalne w ha.14,314,314,314,314,3
Cmentarze komunalne56666
Komunalne zbiorniki wodne55555
Przystanki – ilość3037373737
w tym: PKS1717171717
MZK1320202020
MuzeaMuzeum Archeologiczne - Świdnica
Muzeum Wojskowe - Drzonów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-01-17 14:12:55
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-01-17 14:12:55
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-01-17 14:56:41
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2008-01-17 14:56:41
Artykuł był wyświetlony: 20362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Herb Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-17 14:55:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-01-17 14:55:24
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-01-17 14:55:24
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-01-17 14:55:59
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2010-11-02 09:19:07
Artykuł był wyświetlony: 93966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-15 16:27:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-01-15 16:27:06
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-01-15 16:27:06
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2008-01-15 16:27:55
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-03-13 07:34:27
Artykuł był wyświetlony: 1894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

za rok 2006 II

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-04 10:37:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2007-06-04 10:37:01
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2007-06-04 10:37:01
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-06-04 10:42:02
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2007-06-04 10:42:02
Artykuł był wyświetlony: 5108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu